โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลกรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง

1. จังหวัดสระแก้ว ที่ สก 0005/0373 ลงวันที่ 16 มกราคม 2564 เรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ 400/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลกรเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

มาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

 

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 714
  • Total: 82.862