โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใบสั่งซื้อในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๐๒๑ Global IT Challenge for youth with Disabilities)

ใบสั่งซื้อในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๐๒๑ Global IT Challenge for youth with Disabilities)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 159
  • Total: 138.791