โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องจ้างที่ปรึกษาการประเมินผลการดำเนินการตามทศวรรษคนพิการอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ เพื่อการขับเคลื่อนในระยะต่อไป


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1260
  • Total: 81.052