โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาเเนวทางการจัดสวัสดิการครอบครัวอุปถัมภ์และสวัสดิการสำหรับผู้ดูเเลคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1270
  • Total: 81.062