โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ไตรมาส 3

วันที่ประกาศ: 
24 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่: 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พก.

  • Today: 1437
  • Total: 79.800