โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลางราคาจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วงเงิน 2,924,200 บาท


  • Today: 1376
  • Total: 79.739