โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)

ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 251
  • Total: 78.637