ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง