โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น และเครื่องใช้สำหรีับบุคคลทิสติก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสเติก จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี e-bidding


  • Today: 1441
  • Total: 79.803