โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 245
  • Total: 73.988