โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางลาดทางขึ้นห้องสายด่วน 1479 เพื่อคนพิการพื้นผิวปูนที่จอดรถคนพิการป้ายที่จอดรถ ตีเส้นลูกศรจราจรช่องจอดรถด้านหน้า - ด้านหลังทาสีบาทวิถี ช่องทางเดิน และที่จอดรถคนพิการ บริเวณอาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคระห์โดยวิธีเฉพาะเจา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางลาดทางขึ้นห้องสายด่วน1479 เพื่อคนพิการพื้นผิวปูนที่จอดรถคนพิการป้ายที่จอดรถ ตีเส้นลูกศรจราจรช่องจอดรถด้านหน้า - ด้านหลังทาสีบาทวิถี ช่องทางเดิน และที่จอดรถคนพิการ บริเวณอาคาร 60 ปีกรมประชาสงเคระห์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 372
  • Total: 73.731