โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีโครงการ จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างทำตรายาง ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน ๑ งาน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการและทดแทนตรายางเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานให้เป็นไปตามความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) และใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง