โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาการระบบส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 761
  • Total: 79.134