โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาล่ามภาษามือ ฉบับที่2 (พ.ศ.2560-2564)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนปฏิบัติการ 5 ปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาล่ามภาษามือ ฉบับที่2 (พ.ศ.2560-2564)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 149
  • Total: 73.511