โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1407
  • Total: 79.770