โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง