โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 791
  • Total: 79.163