โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปเข้าอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปเข้าอบรม โครงการเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนวิธีคิด พิชิตความสำเร็จ (Mindset)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 182
  • Total: 73.543