โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจำปี 2562

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. ประจำปี 2562


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 830
  • Total: 84.491