โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือการเสนอแนะ

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือการเสนอแนะ

 

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อคิดเห็นหรือการเสนอแนะ.PDF


  • Today: 1504
  • Total: 83.636