โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจ

ประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้

บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1397
  • Total: 79.760