โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563

    - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนตรวจประเมิน

มาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กร

อื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2563


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1430
  • Total: 79.793