โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เดือน (พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เดือน (พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓) 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 265
  • Total: 78.651