ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงาน ขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เดือน (พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓) 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง