โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน W3C ระดับ AAA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน W3C
ระดับ
AAA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 201
  • Total: 73.562