โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเทคนิคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 343
  • Total: 78.727