โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างทำแนวทางการพัฒนาระบบการจ้างงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 946
  • Total: 84.605