โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนามาตรฐานและตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนามาตรฐานและตรวจติดตามสิ่งอำนวยความสะดวก

   สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 171
  • Total: 73.533