โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓

 -ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

   หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1494
  • Total: 83.626