โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดำเนินการจัดสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างดำเนินการจัดสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1439
  • Total: 79.801