โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เดือน (พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๕ เดือน (พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 902
  • Total: 84.561