โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563) 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1441
  • Total: 79.803