โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่องการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่องการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามข้อสังเกตเชิงสรุป (Concluding Observations) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1504
  • Total: 83.636