โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม ๖๐ ปี ชั้น ๓ กรมประชาสงเคราะห์ พร้อมปรับปรุงห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ประกาศ: 
24 กันยายน 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง

  • Today: 32
  • Total: 81.717