โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานของ พก. ประจำปี 2563 และขอบเขตของงาน

ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงานของ พก. ประจำปี 2563 และขอบเขตของงาน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 364
  • Total: 78.747