โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา 

จัดระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียพัทยาโฮเต็ล จังหวัดชลบุรี ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,200.- บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง