โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

สามารถเข้าดูประกาศผลสอบได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/Fx4xIKcA16042021021912.pdf