โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง