โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรในโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง ประกอบด้วย

1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 6 อบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 16 - 28 มีนาคม 2565 จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง