Department of empowerment of persons with disabilities

Dep.go.th

พม. พก. รับมอบสิ่งของบริจาค จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 (3 พ.ค. 64)

03-05-2021

พม. พก. รับมอบสิ่งของบริจาค จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

30-04-2021

พก. ตั้งทีม “เรามีเรา” ช่วยคนพิการในสถานการณ์โควิด-19

29-04-2021

👉พก. ลงพื้นที่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หารือความพร้อมการเตรียม รพ.สนาม เพื่อรองรับคนพิการติดเชื้อโควิด-19

28-04-2021

พก. เป็นผู้แทนรับมอบของบริจาค จาก บ.กิ๊ฟท์กาเกรซฟู๊ดเมนูแฟคทอรี่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย กระทรวง พม.

27-04-2021

กระทรวง พม. และ พก. รับมอบถุงยังชีพ 300 ถุง จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

27-04-2021
  • Featured VDO
  • Today: 1001
  • Total: 136.123