Accessibility

Accessibility Tools

Department of empowerment of persons with disabilities

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. ร่วมสัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน ประเด็นเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. ร่วมสัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน ประเด็นเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

29-11-2023
รองอธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พก.

รองอธิบดี พก. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พก.

29-11-2023
พก. ประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

พก. ประชุมคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 2/2566

28-11-2023
พก. รับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พก. รับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

28-11-2023
พก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

28-11-2023
รองอธิบดี พก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดภูเก็ต

รองอธิบดี พก. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดภูเก็ต

28-11-2023
  • Featured VDO
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th