Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ประกาศ: 
3 พฤษภาคม 2016
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
หมวดหมู่: 
สมัครงาน
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

  • Today: 1053
  • Total: 124.932