Department of empowerment of persons with disabilities

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ประกาศ: 
23 มิถุนายน 2015
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวดหมู่: 
สมัครงาน

  • Today: 1132
  • Total: 125.009