Department of empowerment of persons with disabilities

พก. รับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่คนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในสังกัด

วันนี้ (11 ม.ค. 64) เวลา 13.00 น. ณ บริเวณอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราขกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ได้แก่ นมกล่อง UHT ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาฆ่าเชื้อ ฯลฯ จากนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตปลัดกระทรวง พม. พร้อมภริยา และคณะฯ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษา รมว. พม. เพื่อมอบให้แก่คนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ร่วมรับมอบ

__________________________

Gallery


  • Today: 1262
  • Total: 81.054