Department of empowerment of persons with disabilities

พก. หารือร่วมกับ UNDP ในการขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านคนพิการ

วันนี้ (20 ม.ค. 64) 15.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WARROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ UNDP ในการขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านคนพิการ เพื่ออภิปรายถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในประเด็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และขอบเขตที่ UNDP และ พก. ทำการสำรวจร่วมกัน รวมถึงประเด็น การพัฒนาเว็บไซต์ของ พก. เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ การสร้างโอกาสการจ้างงานสตรีพิการผ่านการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบการจัดหางานเพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ การศึกษาร่วมกันในด้านการสร้างสถานที่ทำงานอย่างครอบคลุมสำหรับคนพิการในประเทศไทย และการสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อคนพิการผ่านหุ้นส่วนของ UNDP ร่วมกับ กิจการสังคม (Social enterprises) ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี คุณเรอโน เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ผู้แทนจากองค์กร UNDP ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม
_________________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 373
  • Total: 73.732