Department of empowerment of persons with disabilities

สคพ.การุณยเวศม์ ติดตามและอำนวยความสะดวกในการรับสิทธิ์โครงการ "เราชนะ"

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบสิทธิ และอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชั่น แก่คนพิการในอุปการะ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ "เราชนะ"

_____________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

Gallery


  • Today: 227
  • Total: 122.675