Department of empowerment of persons with disabilities

อธิบดี พก. มอบหมายให้ ผอ.กสส. ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สำรวจเส้นทาง Tourism for all ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร

อธิบดี พก.  มอบหมายให้ ผอ.กสส. ร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล สำรวจเส้นทาง Tourism for all ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา ณ 14.00 น. ณ ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมลงพื้นที่กับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล นำโดย นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล  และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมในโครงการ Friendly Design Trip มนุษย์ล้อทัวร์อารยสถาปัตย์ เพื่อสำรวจเส้นทาง Tourism for all ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ฟุตบาท และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในตลาดนัดสวนจตุจักร พร้อมนำคนพิการเที่ยวชมตลาดนัดสวนจตุจักร โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ผู้แทนมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 60 คน เข้าร่วมงาน

 

 

 


  • Today: 12
  • Total: 125.039