โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี

สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์: 081-378-0083, 032-735041-2
เบอร์โทรสาร: 032-735043
E-mail: rachaburihome@dep.go.th
Facebook: https://bit.ly/2GF9TCf

  • Today: 1532
  • Total: 83.663