โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์: 081-378-0083, 032-735041-2
เบอร์โทรสาร: 032-735043
E-mail: rachaburihome@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.ratchaburihome.go.th/
Facebook: https://bit.ly/2GF9TCf
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์: 02-462-5232, 02-818-5161, 084-700-0559
เบอร์โทรสาร: 084-700-0559
E-mail: baanphrapradaeng@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.baanphrapradaeng.org/
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์: 085-485-4525, 045-315-319
E-mail: ubonhpd@dep.go.th
เว็บไซต์: http://ubonhugpaeng.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/ubondisabled
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 78/15 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-4246, 02-583-4522
เบอร์โทรสาร: 02-583-4246 ต่อ 155
E-mail: rachawadeeying@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/rachawadeeying
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 78/6 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11200
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8426, 02-584-6604
เบอร์โทรสาร: 02-583-2196
E-mail: banrajawadee@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.banrachawadee.com/Index.aspx
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-6815 , 081-919-0856
เบอร์โทรสาร: 02-583-4000
E-mail: fuengfah@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.fuengfah.com
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 78/5 หมู่ที่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8396 ต่อ 110 หรือ 151 , 081-905-2680
เบอร์โทรสาร: 02-583-7999 ต่อ 115
E-mail: nontapum@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/nonthapum
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 133 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 02-577-2898 ต่อ 101, 081-851-1327
เบอร์โทรสาร: 02-904-7348
E-mail: halfwayhouseforwomen@dep.go.th
เว็บไซต์: http://halfwayhomeforwomen.go.th/
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 130 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์: 081-913-0906, 02-577-1864
เบอร์โทรสาร: 02-577-2254
E-mail: halfwayhomeformen@dep.go.th
เว็บไซต์: http://www.hpd-m.org
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์: 038-241-7412, 081-866-5129
เบอร์โทรสาร: 038-240-137
E-mail: karunywet@dep.go.th
เว็บไซต์: http://karunyawet.go.th/th/
ขอเส้นทาง
สถานที่ตั้ง: 70 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์: 063-117-7899, 033-599-557, 033-599-558
เบอร์โทรสาร: 033-599-558
E-mail: bpkhome@dep.go.th
Facebook: https://www.facebook.com/bpkhome/
ขอเส้นทาง