โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สถิติการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ

  • Today: 1045
  • Total: 123.826